Dylech gyflwyno'ch cais am ad-daliad o fewn diwrnodau 30 ar ôl i gynnyrch gael ei brynu. Gellir hawlio ad-daliad rhag ofn:

  1. Nid ydych yn derbyn dolen i'r cynnyrch
  2. Rydych yn derbyn y cynnyrch anghywir
  3. Cynnwys anghywir y tu mewn i'r cynnyrch

Mae hawliadau yr ystyrir eu bod yn wall ar ein rhan yn cael eu talu ar ein traul gyda chyllid ad-daliad 100.

Os byddwch yn sylwi ar fater ar y cynnyrch neu unrhyw beth arall ar y gorchymyn, cyflwynwch adroddiad problem dros y ffôn.